dinsdag 4 augustus 2015

Zwemmen, 10 juli

Mijn eerste jaar als wethouder is in grote mate gedomineerd door het zwembad dossier. Tientallen besprekingen met initiatiefnemers, SBZO, OZV, andere belanghebbenden. Meerdere debatten in het Forum en in de gemeenteraad. Een extra periode voor een externe doorlichting van de verschillende plannen.

Uiteindelijk moet je op basis van alle beschikbare informatie dan tot een keuze en een voorstel aan de gemeenteraad komen. Dat is niet gemakkelijk. Niet alleen vanwege de complexiteit van het vraagstuk. Vooral ook vanwege de grote betrokkenheid en de enorme inzet van bedrijven, vrijwilligers, verenigingen en gebruikers van het zwembad. Iedereen wil het beste. Als fervent sporter begrijp ik des te meer hoe belangrijk goede voorzieningen zijn. Een zwembad hoort bij Oudewater. Maar een zwembad moet ook passen bij Oudewater. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. En betaalbaar blijven. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 9 juli in grote meerderheid ingestemd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders om af te zien van het plan voor een overdekt zwembad. Omdat een nieuw openlucht zwembad beter past bij Oudewater. Dat traject gaan we nu verder in. Daarbij zal ik mij maximaal inspannen om SBZO en OZV aan boord te houden en actief te betrekken. Waarbij ik maar al te goed besef dat bij hen de teleurstelling over de door de gemeenteraad gemaakte keuze groot is.

Oudewater krijgt een nieuw openlucht zwembad