zondag 28 juni 2015

Het proces voor de inhoud, juni 2015


Bij het maken van plannen is niet alleen de inhoud belangrijk, maar ook hoe het plan tot stand komt. Je moet belanghebbenden betrekken bij het maken van plannen. “Betrokken besturen” is niet voor niets de titel van ons coalitieakkoord. Door met mensen bedrijven en organisaties in gesprek te gaan creĆ«er je vanaf het eerste moment veel meer draagvlak en bereik je dat plannen veel beter aansluiten bij de wensen en behoeften in de samenleving.

Een voorbeeld waar op deze manier wordt gewerkt is het opstellen van een nieuwe Woonvisie. Vroeger werd dan een bureau ingeschakeld dat op basis van veel cijfers, statistiek en trendberekeningen een dik rapport produceerde waar je dan weer een aantal jaren mee vooruit kon (of moest). Om vervolgens te constateren dat de werkelijkheid net even anders was.

Voor de nieuwe Woonvisie is een overlegplatform ingesteld, waar we samen nadenken over, en lijnen uitzetten voor de ontwikkeling van de woningbouw in Oudewater. Vertegenwoordigers van de woningbouwvereniging, de makelaars en Welzijn Oudewater zitten allemaal aan tafel en leveren actief inbreng. De gemeenteraad is zoals dat tegenwoordig zo mooi heet ‘aan de voorkant betrokken’, door in het Forum Ruimte open van gedachten te wisselen over een aantal belangrijke thema’s rond wonen en de woningmarkt in Oudewater.   

Wat we met elkaar hebben afgesproken is dat de woonvisie letterlijk moet zijn wat de titel zegt: een visie op de toekomst van het wonen in Oudewater. Waar het onder meer om zal gaan is de vraag hoe houden we Oudewater vitaal en hoe kan woningbouw daaraan bijdragen.

Soms is het wennen, deze andere aanpak, maar het is mijn stellige overtuiging dat het zijn vruchten afwerpt.