vrijdag 23 januari 2015

BIZ voor de binnenstad, 22 januari 2015

Onze mooie historische binnenstad is het kloppende hart van Oudewater. Voor de toekomst van Oudewater, als vitale gemeente om te wonen, is het meer dan belangrijk dat dit hart gezond blijft en blijft kloppen. In overleg met de winkeliers, horeca ondernemers en andere bedrijven werken we aan het inrichten van een ‘Bedrijfs Investeringszone’ (BIZ). Een BIZ is een instrument voor ondernemers voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied. De kosten worden omgeslagen over alle gebruikers en/of eigenaren van het bedrijfsvastgoed. Voorbeelden van BIZ-activiteiten zijn: extra veiligheid, extra vegen, betere inrichting van de openbare ruimte, bloembakken, goede gebiedsmarketing. De gemeente moet garanderen dat de eigen inspanningen voor "schoon en heel" op peil blijven. Tijdens de nieuwjaarsborrel van de Novo hield Johan Schouten een gloedvol pleidooi voor de BIZ. "We hebben goud in handen", was zo ongeveer de strekking van het verhaal. En dat kan niemand ontkennen!

Binnenstad Oudewater: meer dan de moeite waard
Met de winkeliers is in november een schouw gedaan in het kader van het keurmerk veilig winkelen. Mede naar aanleiding van die schouw denken we voor de korte termijn na over het beter reguleren van de parkeerdruk en de verkeersbelasting en over betere mogelijkheden voor het stallen van fietsen.

Voor de langere termijn gaan we werken aan een ‘Toekomstvisie Binnenstad’. Uiteindelijk gaat het er om dat we een centrumgebied houden met een aantrekkelijke openbare ruimte en een kwalitatief goed aanbod van winkels en woningen. En daar is veel inzet voor nodig. Alle betrokken partijen zullen de handen ineen moeten slaan.