vrijdag 23 januari 2015

Ambtenaren over naar Woerden, 8 januari 2015

Spannend. Hoe zou het verlopen? Voor de medewerkers van de gemeente Oudewater betekent de ambtelijke samenwerking een nieuwe werkomgeving, met een andere teamleider, nieuwe collega’s en soms veranderend werk.
Voor ons als bestuur niet meer de vertrouwde gezichten van onze sectorhoofden en ambtenaren. We hebben nu  te maken met teamleiders, met een anders ingerichte organisatie. Elk collegelid heeft een van de directeuren van Woerden als aanspreekpunt bij problemen en voor doorzettingsmacht.
Operationeel waren er in de eerste dagen de nodige aanloopproblemen, bijvoorbeeld met de telefoon (door een failliete leverancier) en met de migratie van informatiesystemen. Ik steek niet onder stoelen of banken dat wat dat betreft de voorbereiding onvoldoende was. Maar na een aantal malen stevig aan de bel trekken lijkt alles nu goed te lopen. Laat dat een les zijn waar we voor het vervolg van de samenwerking lering uit trekken.  
Er is weer steeds meer leven in de brouwerij op het stadskantoor aan de Waardsedijk.
De afgelopen tijd heb ik meermalen uitvoerig gesproken met diverse teamleiders. En ik moet zeggen, dat geeft veel vertrouwen. Er is veel deskundigheid en kennis, waarbij uiteraard zo slim mogelijk gebruik gemaakt wordt van de kennis van onze voormalige Oudewaterse medewerkers. Samen pakken we de belangrijke grote dossiers, zoals de Westerwal, de Linschoten en het accommodatiebeleid weer op.