maandag 13 oktober 2014

Waarin een kleine stad heeeeel groot kan zijn

Het gonsde al dagen door de stad. De opening van Oudewater 750 jaar stad beloofde een ongekend spektakel te worden. In de gracht tegenover het stadskantoor verrees een enorm drijvend podium. Een gigantische operatie, mede mogelijk door de belangeloze inzet van tientallen vrijwilligers en diverse Oudewaterse bedrijven.

Ook voor medewerkers van de gemeente was dit best best spannend. Vergunningen, veiligheidsinstructies, verkeersmaatregelen, calamiteitenplannen, om maar eens een paar hele belangrijke zaken te noemen. Een grote verantwoordelijkheid bij een evenment van deze omvang. In nauwe samenspraak met de organisatie, politie en hulpdiensten is hier al maanden van te voren uitvoerig overleg over geweest. Maar ook hele praktische dingen als dranghekken, bijsnoeien van bomen, bebording en afvalbakken moeten geregeld worden. En natuurlijk gaat er dan wel eens iets niet helemaal zoals gepland en moet er een beroep worden gedaan op ieders flexibiliteit.


Openingsshow Oudewater 750 jaar stad
Uiteindelijk stond er een show die klonk als een klok. Onvergetelijk. Het was werkelijk prachtig om te zien, vooral vanwege de unieke locatie. Wat knap wat hier is neergezet. Voor en door Oudewater.
Vrijdagavond verzorgden de 'Vrienden van Oudewater' als opwarmer een schitterende 'Nacht van de geschiedenis'. Een mooie aanloop ook naar de ambachtenmarkt op zaterdag. Heel, heel sfeervol, al die oude ambachten tegen het mooie d├ęcor van onze historische binnenstad. Terecht dat veel mensen op Facebook dit evenement voor herhaling vatbaar noemen.

En wie zondag op de Waardsedijk of in de stad kwam, stond evenzeer verbaasd. Alles was al opgeruimd.  
  
Oudewater heeft zich het afgelopen weekend van zijn aller-, allerbeste kant laten zien. Dat beloofd veel voor de rest van het feestjaar.

vrijdag 10 oktober 2014

Klimaatverandering en ruimtelijke inrichting

Het klimaat verandert. Het wordt warmer, er zijn vaker hevige regenbuien of juist periodes van droogte. Deze zomer waren de gevolgen van extreme neerslag duidelijk zichtbaar voor de inwoners van Nederland. Om dit soort problemen het hoofd te bieden moet water een vanzelfsprekender onderdeel zijn van ruimtelijke plannen. 
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreeeren is het van belang het stedelijk gebied daarop in te richten. Meer klimaatbestendig.  Dat hoeft niet van vandaag op morgen, maar je moet daar wel nu over gaan nadenken. 
Daartoe hebben tientallen gemeenten, provincies en waterschappen samen met bedrijven en kennisinstellingen de 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptie' ondertekend. Het gaat erom samen kennis te ontwikkelen en uit te wisselen. Naast grote landelijke programma's zijn er ook al hele concrete initiatieven die lokaal, dus ook in Oudewater, toepasbaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld groene daken, waterpleinen, of een app die individuele burgers helpt zijn huis en tuin klimaatbestendig in te richten.  Of hoe je het dagelijks onderhoud aan de stad kunt aangrijpen om de stad bestendiger te maken tegen extreem weer. 
Zaken om over na te denken voor de toekomst.
Namens de gemeente Oudewater tekende ik met plezier de intentieverklaring.

Ondertekening Intentieverklaring ruimtelijke adaptie