vrijdag 10 oktober 2014

Klimaatverandering en ruimtelijke inrichting

Het klimaat verandert. Het wordt warmer, er zijn vaker hevige regenbuien of juist periodes van droogte. Deze zomer waren de gevolgen van extreme neerslag duidelijk zichtbaar voor de inwoners van Nederland. Om dit soort problemen het hoofd te bieden moet water een vanzelfsprekender onderdeel zijn van ruimtelijke plannen. 
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreeeren is het van belang het stedelijk gebied daarop in te richten. Meer klimaatbestendig.  Dat hoeft niet van vandaag op morgen, maar je moet daar wel nu over gaan nadenken. 
Daartoe hebben tientallen gemeenten, provincies en waterschappen samen met bedrijven en kennisinstellingen de 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptie' ondertekend. Het gaat erom samen kennis te ontwikkelen en uit te wisselen. Naast grote landelijke programma's zijn er ook al hele concrete initiatieven die lokaal, dus ook in Oudewater, toepasbaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld groene daken, waterpleinen, of een app die individuele burgers helpt zijn huis en tuin klimaatbestendig in te richten.  Of hoe je het dagelijks onderhoud aan de stad kunt aangrijpen om de stad bestendiger te maken tegen extreem weer. 
Zaken om over na te denken voor de toekomst.
Namens de gemeente Oudewater tekende ik met plezier de intentieverklaring.

Ondertekening Intentieverklaring ruimtelijke adaptie