zondag 29 juni 2014

Crisisbeheersing en politietoezicht; 20 - 28 juni

In de raadszaal in Woerden zijn een kleine 20 loco-burgemeesters bijeen voor een introductie over crisisbeheersing door de VRU. Als er een ramp of andere crisis is, heeft de burgemeester het opperbevel. En als de burgemeester in zo'n situatie om welke reden dan ook afwezig is, wordt hij vervangen door de loco-burgemeester. Die rol is verbonden aan mijn wethouderschap. Dat vergt ten minste dat je voldoende voorbereid bent, weet hoe de processen werken en wat je taken en verantwoordelijkheden zijn.

De centrale organisatie voor crisismanagement wordt gevormd door de Veiligheidsregio's. Oudewater maakt deel uit van de VRU. Binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening aan een veiligere regio Utrecht.

In een aantal heldere presentaties en workshops wordt de werking van de crisisorganisatie goed verduidelijkt. Een stortvloed van afkortingen. GRIP, GBT, COPI, LCMS, OOV, om er een paar te noemen.  Dan is het meer dan geruststellend om te horen en zien hoe goed en professioneel alles door en vanuit de VRU is voorbereid. Alle deelnemers krijgen een instructiefilm. Deze gaat vooral over de rol van de (loco)burgemeester in het GBT, het beleidsteam waarin de betrokken specialisaten in geval van een crisis met elkaar besluiten nemen. Zo'n team vergadert elk uur 20 minuten, volgens een vast stramien: wat is het beeld van de situatie, welk ordeel vormen we en welk strategisch besluit moet worden genomen, bijvoorbeeld over evacueren.

Een belangrijk aspect in crisissituaties is communicatie. De workshop crisiscommunicatie leert dat het gaat om 3 samenhangde zaken: informatie geven (wat is er aan de hand), een handelingsperspectief geven en om duiding - welke betekenis kan gegeven worden aan de gebeurtenis.

Al met al een zeer leerzame bijeenkomst.

In mijn rol als loco heb ik dit weekend tijdens het Heksenfestijn samen met de burgemeester een bezoekje gebracht aan de mobiele politiepost. De burgemeester had besloten om gebruik te maken van cameratoezicht. Op vier schermen komen de beelden van 9 camera's samen. Enkele camera's zijn op afstand te bedienen. De politie heeft zo een goed overzicht van alles wat gebeurt tijdens een evenement en kan op basis van de beelden besluiten tot gerichte inzet. Met een toelichting van de dienstdoende agenten krijg ik een goed beeld van de mogelijkheden van dit systeem en de aanpak met cameratoezicht.