zaterdag 10 mei 2014

Vergaderen - 6 en 8 mei

De achterliggende dagen in het vaste ritme van vergaderingen en overleg gekomen.
Om te beginnen op dinsdag de eerste collegevergadering.
Twee mappen met stukken, een voor het besloten en een voor het openbare deel van de vergadering. Van heel tastbare onderwerpen, zoals de verkoop van een perceel bouwgrond en het gunnen van een bestek, tot beleidsmatige zaken als de bestuurlijke consultatie in het kader van het Deltaprogramma Grote Rivieren. 
We nemen de tijd om uitgebreid te praten over de 'grote dossiers', zwembad en Westerwal, waar de urgentie om als college gezamenlijk op te trekken duidelijk aanwezig is. Collegiaal, constructief, cooperatief.

Ik ben heel dankbaar voor de wijze waarop onze voorgangers Johan van Everdingen en Jan-Wouter van Wijngaarden in hele plezierige en open overdachtsgesprekken een bestuurlijk inkijkje in een aantal lastige onderwerpen hebben gegeven. Zo ontdek je al snel hoe de hazen lopen.

Donderdag eerst het wekelijkse overleg met de sectorhoofden. Alsof we al jaren samenwerken.... Om voor een extern overleg goed beslagen ten ijs te komen was ik op woensdagavond uitgebreid telefonisch bijgepraat door hoofd BBZ. Tijdens het overleg voelde ik mij best comfortabel. Binnen een paar minuten werd duidelijk dat hij erin geslaagd was de essentie uit een langlopende en lastige kwestie scherp in beeld te brengen. Na afloop bespreken we samen het 'plan de campagne' om in de loop van het jaar tot een raadsbesluit te kunnen komen.

In de vergadering van de gemeenteraad wordt afscheid genomen van Johan van Everdingen en Jan-Wouter van Wijngaarden. Lovende woorden, applaus en cadeaus. Emotionele toespraken van de scheidende wethouders. Oudewater is hen beiden dank verschuldigd.

Inhoudelijk staan op de agenda van de raad twee onderwerpen die mijn portefeuille aangaan. Het archeologiebeleid wordt door de raad doorgeschoven, om tijd te maken voor informeel overleg met deskundigen en de provincie. Wat betreft de OdrU is het meer dan belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden.

Vrijdagmiddag als portefeuillehouder economische zaken een bezoekje gebracht aan de nieuwe winkel van Faay Woninginrichting. Het oude pand van de C1000 is prachtig verbouwd. Een pareltje voor Oudewater! Ik heb respect voor Mark Faay die in deze tijd toch maar zijn nek uitsteekt. Heel veel succes!