vrijdag 2 mei 2014

Bedrijvig dagje - 1 mei

Lekker vroeg aan de slag, half 8 op het stadskantoor. Groot voordeel, werken in Oudewater. In een paar minuten op je fiets van huis achter je bureau. Heerlijk!!! 
Kijk met onze communicatie-adviseur nog even terug op het interview dat Ad de Regt en ik gistren hadden op Radio 1. 
Luister terug 

Vandaag een hele reeks inhoudelijke onderwerpen, sommige heel tastbaar en concreet, andere meer in de sfeer van beleidsontwikkeling voor de wat langere termijn.

Een van die thema's is het accommodatiebeleid. Er ligt een eerste concept-nota, met een goede analyse van de behoefte, het aanbod aan voorzieningen (en dat zijn niet alleen de gemeentelijke accommodaties), bezetting, exploitatielasten en mogelijke beleidskeuzes. Start van een goede dialoog hierover met het sectorhoofd BBZ, die mij daarna nog even rondleidt bij burgerzaken.

Omdat er nog een paar laatste zaakjes voor Oudewater 750 jaar stad zijn over te dragen komt Michel van der Laan nog even langs. Vanuit 750 is er de wens voor een evenemententerrein. Is er een oplossing mogelijk, rekening houdend met diverse praktische aandachtspunten? 


Lunchafspraak met de directeur Welstand en Monumenten Midden-Nederland. Goed gesprek over ruimtelijke kwaliteit.


Ter plaatse nog even een kort overleg over de herinrichting van de rotonde Papenhoeflaan - Vierbergenweg tot een zgn. "streekeigen rotonde". Als je iets ziet, ga je het begrijpen.

Een groot deel van de middag wordt gevuld met een presentatie en introductie in gemeentefinancien voor het college. Heldere uiteenzetting over de P&C-cyclus, de begrotingssystematiek en de financiele perspectieven. 

Helaas moet ik daardoor een bezoek met de medewerkers van het stadserf en BOR aan de afvalscheidingsinstallatie in Utrecht missen. Tijdens afsluitende de bijeenkomst op het stadserf begrijp ik wel dat men erg onder de indruk is hoeveel van het afval nog gerecycled kan worden.
Met een flinke stapel leesvoer voor het weekend kom ik rond 20.00 uur weer thuis.