woensdag 30 april 2014

Toeval bestaat niet - 29 april

En dan nu de eerste echte werkdag op het stadskantoor. Kennismakingsronde over de werkvloer, door de sectorhoofden op hoofdlijnen ingewijd in het reilen en zeilen van de organisatie. Heb bij bakker Stijnman een paar pakken "Geelbuikjes" gehaald. Voor alle medewerkers een koekje bij de koffie, van een echte geelbuik. Toeval of niet, maar toen ik bij de bakker naar buiten liep, zag ik dat Theo en Ad van het stadserf op de Markt bezig waren met de brugleuning. Even een praatje gemaakt en het pakje geelbuikjes voor het stadserf meegegeven.

Op het stadskantoor hartelijk ontvangen door Henriette, die als secretaresse onze steun en toeverlaat zal zijn. Ooit zaten we op het VWO een jaar bij elkaar in de klas. Toeval?
Eerst naar de afdeling waar het geld binnenkomt en waar wordt toegezien op verantwoord uitgeven, de sector Middelen. Paar hoofdlijnen zijn snel duidelijk, er volgt nog een uitgebreide en diepgaande introductie gemeentefinancien voor het hele college. 

Bij BOR meteen enkele interessante projecten besproken die waarschijnlijk volgende week in het college komen. Doortimmerde plannen, goed onderbouwd, waarin is gezocht naar oplossingen met meerwaarde. Dat geeft energie!

Schuif nog even aan in het stadhuis. De burgemeester ontvangt daar een delegatie uit Rwanda en Burundi, die op werkbezoek zijn bij de VNG. Zijn geinteresseerd om van een burgemeester van een kleine gemeente te horen wat een koepelorganisatie als de VNG in de praktijk allemaal betekent. Maar ook hoe een kleine gemeente opereert tussen Rijk, provincie, omliggende gemeenten en andere overheden. 

Terug op het stadskantoor uitleg over de computersystemen. Aparte ervaring, terug in de tijd met Office 2003 :-) :-) Maar terecht dat er met het oog op de aanstaande ambtelijke samenwerking met Woerden even zeer terughoudend wordt gedaan met investeringen in ICT. 

Met het hoofd van de sector REV en een expert van de ODRU een overleg over het Archeologiebeleid. Hoe vinden we een goede balans in verschillende belangen? Goed gesprek over inhoud, procedures, wet- en regelgeving. Volgende week in de Raad.  
Toeval of niet? Tijdens mijn studie sociale geografie heb ik als bijvakken o.a. cultuurlandschapsgeografie en archeologie gedaan. Op het mondeling tentamen vroeg de hoogleraar waarom ik die vakken had gekozen. Naast pure interesse, was mijn verwachting een baan te vinden in de ruimtelijke ordening. En mochten er dan archeologische aspecten spelen, dan wilde ik dat goed kunnen begrijpen. Hoe bijzonder is het dan dat je bijna 30 jaar later, op je eerste echte werkdag als wethouder RO, meteen te maken krijgt met archeologiebeleid? Toeval bestaat niet!  

Vervolgens kennismaken met de medewerkers van REV. Ook hier betrokken mensen, met hart voor hun vak en veel kennis van de stad. Een afdeling waar veel te doen is.

Tussen de bedrijven door ook nog langs bij P&O, er liggen nog wat formulieren om in te vullen. Uiteraard ook gesproken over de samenwerking met Woerden. Daar kom ik binnenkort op terug.

Vanavond skeeleren. Zin in. Terwijl ik de e-mailoogst van de eerste dag wegwerk komt de burgemeester nog even binnenwippen. Onze eerste kennismaking was twee jaar geleden.....op de skeelerbaan. Toeval?