woensdag 30 april 2014

Installatie

Na een korte en constructieve onderhandelingsperiode hebben de Onafhankelijken en het CDA elkaar gevonden in een coalitieakkoord. Samen met mijn collega Ad de Regt namens het CDA en onze burgemeester Pieter Verhoeve vormen wij de komende vier jaar het college.Donderdag 24 april zijn wij door de gemeenteraad van Oudewater ge├»nstalleerd. Een bijzonder moment, met mijn moeder, mijn gezin en veel familie op de publieke tribune. Nadat de geloofsbrieven akkoord waren bevonden ging de gemeenteraad unaniem akkoord met onze benoeming en installatie. De verdeling van de portefeuilles vindt plaats in het college. Daarbij zal ik onder andere ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische zaken, beheer openbare ruimte en personeel en organisatie voor mijn rekening nemen. Ad de Regt krijgt de zorg en het sociaal domein toebedeeld. Hij gaat ook de portefeuille financi├źn beheren. Naast zijn wettelijke taken wordt burgemeester Pieter Verhoeve verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid, communicatie en recreatie en toerisme.